حقایق زندگی

این چند روز به فاصله ی شاید کمتر از ده روز يه سری واقعیت ها و حقایقی رو راجع به خودم فهمیدم که شاید به اندازه تمام عمر برام کافی باشه چيزايي كه شايد باید سالها برای دیگران بگذره تا بفهمن و بهش برسن ولی من این حقایق رو از درون با گوشت و خونم لمس کردم حقایقی که تلخ بود متاسفانه و منو به پوچ گرایی سوق داد 


منبع این نوشته : منبع